DIGITALA specialister

Vi vet, precis som du, att oavsett projekt så är kompetensen hos projektgruppen avgörande för framgångsrika resultat. Vår verksamhetskunskap tillsammans med våra specialistförmågor gör att vi kan erbjuda rätt kompetens vid rätt tillfälle. Både flexibelt och smart.

Vi på Headlight antar alltid nya utmaningar. Alltid med kundens bästa för ögonen. Alltid med en fast beslutsamhet att realisera projekten med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. Men allt handlar inte bara om kunskap, kompetens och leverans. Det är minst lika viktigt hur våra konsulter är som personer. Vi är därför mycket noggranna med vilka vi anställer och handplockar endast dem med både rätt attityd och god förmåga att samarbeta. Allt för att du ska känna dig trygg med specialister från oss.

Vi erbjuder specialister inom flera områden. Vad har du behov av?


VERKSAMHETSUTVECKLING

Inom området verksamhetsutveckling hjälper vi dig med verksamhets- och organisationsfrågor kopplade till främst digitala projekt och ambitioner.

Vi erbjuder specialister inom:

 • Coachning (metod, verktyg, organisation)
 • Kravanalys
 • Verksamhetsanalys (behovsinsamling, effektkartläggning mm)
 • Verksamhetsarkitektur
 • Lösningsarkitektur


LEDNING OCH STYRNING

Inom området ledning och styrning så leder dina digitala projekt eller verksamheter.

Vi erbjuder specialister inom:

 • Coachning (agilt ledarskap)
 • Chef (interim eller som tjänst)
 • Projektledning (traditionell och kopplad till agilitet)
 • Förvaltningsledning (PM3 kopplad till agilitet)
 • Förändringsledning


SYSTEMUTVECKLING OCH INTEGRATION

Inom området systemutveckling och integration hjälper vi dig att planera, designa, realisera, integrera och skydda dina digitala lösningar.

Vi erbjuder specialister inom: 

 • .NET-utveckling
 • Automatiska tester
 • Systemintegration
 • IT-arkitektur / Lead developers / Full stack
 • Molnlösningar
 • Beslutsstöd
 • Säkerhet

 

Läs mer om vad vi erbjuder: