13 juli, 2017

SCB tecknar ramavtal med Headlight

Det Örebrobaserade IT-företaget Headlight har vunnit ett fyraårigt ramavtal med SCB. Kvalitet på tidigare utförda tjänster var en viktig faktor när SCB valde Headlight.

- För oss på Headlight innebär ett ramavtal med SCB att vi får en bra plattform att arbeta vidare på och det stärker oss ytterligare som partner till offentlig verksamhet i regionen, säger P-O Rosén, affärsområdeschef på Headlight.
Avtalet kommer att innebära en kraftig tillväxt för Headlight, som nu söker aktivt efter bland annat systemutvecklare, projektledare och verksamhetsutvecklare.
- Headlight har arbetat tillsammans med SCB i 4 år. Att nu få möjligheten att arbeta vidare framöver är helt i linje med vår ambition att jobba nära och långsiktigt med våra kunder. SCB:s flytt från Stockholm till Örebro, där vi har vårt huvudkontor, ger oss också goda möjligheter att utöka det samarbetet, säger P-O Rosén.
Det nya ramavtalet med SCB avser IT-tjänster inom systemutveckling, arkitektur, projektledning, test och kravhantering. Det handlar om uppdrag både i den löpande verksamheten och inom olika projekt. Ramavtalet, som tecknas med ett antal leverantörer, beräknas omsätta totalt runt 30 miljoner kronor per år. Det löper på fyra år med start vid årsskiftet 2017/2018.