17 april, 2019

Stärkt verksamhet vid Headlight Västerås

Headlight har sedan förvärvet av CAG under 2018 även förstärkt verksamheten i Västerås med Johanna Lange som konsultchef.

Johanna började i november och är en del av ledningsgruppen. Johanna kommer närmast från Basalt AB.

­-I och med förvärvet av CAG såg jag stora möjligheter till nya utmaningar med många intressanta kunder och projekt inom webbar, intranät, automatiserade processer och e-tjänster vilket bidrog till att jag ville börja vid Headlight. Jag uppskattar Headlights koncept med helhetstänk för digitalisering och att kunderna får stöd hela vägen, från strategi och ledning till utveckling och förvaltning. Det ger stora möjligheter att åstadkomma effektiva IT-lösningar som skapar mervärde för de kunder som vågar förändras och utvecklas. Jag vill ha ett fortsatt bra samarbete med Headlights kunder och samarbetspartners samt arbeta proaktivt med förvaltningsåtaganden för att skapa mervärde hos kunden och ge personalen möjligheter att utvecklas.