21 maj, 2019

Vi på HEADLIGHT KAN HELHET

”Vi på Headlight är kanske allra mest kända för vår kompetens inom IT-projekt”, förklarar Headlights VD, P-O Rosén. ”Därför är det extra roligt att berätta om verksamhetsutvecklingsprojekt där processer, arbetssätt och rutiner är i fokus för konsultinsatserna.”

Historiskt sett är det IT-lösningar som varit tyngdpunkten i Headlights uppdrag. Men med vår kompetens hjälper vi även företag till utveckling inom områden som processkartläggning, styrning och förbättringsarbete.

Ett exempel på ett framgångsrikt verksamhetsutvecklingsprojekt är uppdraget hos Närkefrakt där en av våra konsulter har analyserat verksamhetens olika processer, tagit fram förbättringsförslag och stöttat i implementerings- och förändringsarbetet.

Läs mer om uppdraget hos Närkefrakt här!