CAB

CAB utvecklar och bygger system och tjänster för framtagning av tidsunderlag för skade- och allmänreparationer av fordon.

CAB behöver kontinuerligt resurser inom systemutveckling både för att utveckla nya system men framförallt att vidareutveckla befintliga applikationer.

Det krävs både kompetens och yrkesskicklighet för att få jobba i långsiktiga uppdrag i systemutveckling. Men för att komma ett steg längre måste man ha förmåga och vilja gå på djupet i kundens verksamhet. Det är av den anledningen CAB anser Headlight som sin huvudleverantör bland de underleverantörer de anlitar.

I de flesta fall handlar Headlights uppdrag om vidareutveckling och anpassning av befintliga system till specifika kundbehov. Här finns Headlight med i olika delar av processen; från analys; där det krävs lyhördhet och förmåga att förstå vad kunden efterfrågar, till att utveckla systemen så att de motsvarar kundens behov och förväntningar.

Om CAB

CAB AB är specialister på tidsåtgång för bilreparationer. De skapar, utvecklar och säljer system och tjänster som optimerar processen för skadebranschen; från den stund när skadan uppstår och blir ett försäkringsärende, tills fordonet åtgärdas på verkstaden.
 De vidareutvecklar även tidsunderlag till databaser och program för att kalkylera bilreparationer och erbjuder dessutom utbildning.

Kort om CAB

Verksamhet
CAB utvecklar och bygger system och tjänster för framtagning av tidsunderlag för skade- och allmänreparationer av fordon.

Antal anställda
110 anställda

Omsättning
140 MSEK (2010)

www.cabas.se