WORLD BUREAU OF METAL STATISTICS (WBMS)

WBMS affärsidé är att samla in, lagra och publicera metallstatistik från världens alla hörn. En ovärderlig informationskälla för alla som har intressen i den globala metallindustrin.

Med över ett halvt sekels insamlande av data och med en ständigt växande databas stod WBMS inför allvarliga problem att kunna hantera sina publikationer av metallstatistik i framtiden. De kontaktade Headlight med en förfrågan om att skapa ett nytt och modernare IT-stöd som, förutom att det skulle lösa de uppenbara tekniska problemen runt prestanda och tillgänglighet, även skulle effektivisera arbetsprocessen för att producera publikationerna. Repetitiva och tidsödande arbetssteg skulle i så hög grad som möjligt effektiviseras eller skäras bort. Resultatet blev ett stabilt och lättarbetat publiceringssystem som eliminerade alla flaskhalsar och drastiskt minskade behovet av manuellt arbete i publiceringsprocessen. Den ökade effektiviteten har möjliggjort att resurser kunnat frigöras och nu istället kan användas till produktutveckling för nya användningsområden och potentiella kundsegment som har behov av metallstatistik.

 

 Om world bureau of metals statistics

Genom regelbundna publikationer – tillgängliga både i tryckt och elektronisk form – håller WBMS företag och organisationer uppdaterade om vad som händer med den totala förbrukningen av järnfria metaller i världen. Företaget grundades 1947, då med fokus på metallhandeln i Storbritannien vilket senare kom att utvecklas till att även inkludera produktion och konsumtion av metaller över hela världen. Idag är WBMS den största oberoende leverantören av statistisk information till den globala metallindustrin.

 

 

Kort om WBMS

Verksamhet
WBMS tillhandahåller metallstatistik från hela världen.

www.world-bureau.com

Headlight-WBMS pdfLADDA NER VÅR PDF OM VAD VI HAR GJORT I VÅRT SAMARBETE MED WBMS.