Närkefrakt

Närkefrakt är ett åkeriägt transportföretag med över 80 år i branschen.”De senaste åren har vi vuxit”, berättar Fredrik Öjdemark, VD för Närkefrakt. ”Det, i kombination med pensionsavgångar, har gett oss utmaningar. Vi har haft hög personalomsättning och samtidigt har det varit svårt att introducera ny personal på bra sätt. Dessutom hade vi utmaningar i våra avräkningar. Vi bestämde oss för att se över våra processer.”

Fredrik såg behovet av förbättringsarbete men insåg samtidigt att det var svårt att lösa det utan hjälp.
”Inledningsvis försökte vi göra det själva men insåg att det var för krävande. Det behövs tid och rätt kompetens för att kunna genomföra workshops och processkartläggningar.”
Men att anlita en extern konsult är en investering som också kräver tid och engagemang. För ett bolag som inte är vana att köpa konsulttjänster, som Närkefrakt, är det därför viktigt att det blir rätt.

”Vi valde Headlight med konsulten Daniel Ackhammar för uppdraget eftersom vi fick väldigt gott förtroende för dem redan under vårt första möte”, berättar Fredrik. ”En oro är annars att man lägger ner mycket jobb och energi på något som inte ger så mycket resultat i slutändan. Det har jag själv varit med om tidigare. Men i det här projektet planerade vi in regelbundna avstämningar med vår egen styrgrupp och med Headlight. Det gjorde att vi fick god inblick i processen och förankring och delaktighet från ledningsgruppen. Vi kunde göra eventuella korrigeringar längs vägen. Vi har hela tiden haft förtroende för Headlight och jag har känt mig trygg i att de vet vad vi vill få ut av det här.”

Den första tiden var Daniels främsta uppgift att samla in kunskap om nuläget för att sedan analysera och planera för rätt insatser.
”Jag tror en styrka i att komma utifrån är att man inte är påverkad av bakgrunden”, säger Daniel som har tillbringat drygt ett år hos Närkefrakt. ”Man har inga personliga värderingar kring verksamheten. Men jag vet att det också kan vara en utmaning att känna förtroende för en extern konsult. Själv tror jag på att lyssna. Att vara ödmjuk och prestigelös inför verksamheten men samtidigt tydlig med vilka kompetenser och erfarenheter man har. Det är en balans.”

Fredrik håller med om vikten av lyhördhet:
”Över huvud taget har Daniel lyckats vinna förtroende hos våra medarbetare. Dels har han förståelse för logistik, men också en inställning som underlättar i arbetet. Han har anpassat sig och lyckats smälta in här hos oss, en konsult som gör det förstår också verksamheten bättre.”

”Vi har gjort ett stort jobb, men Headlights idé bygger på långsiktighet”, säger Daniel. ”Vi vill skapa en förbättringskultur som också lever vidare även när konsulten har avslutat sitt uppdrag. Så nu i projektets slutfas lämnar vi över en struktur som också funkar framåt. Vi bygger ett ramverk och en modell för kontinuerligt förbättringsarbete.”