Visit Dalarna

Syftet med projektet Visit Dalarna är att skapa en konkurrenskraftig IT-plattform som ska vara tillgänglig för alla destinationer i Dalarna, och på så sätt skapa en attraktiv och lönsam besöksnäring.

Besöksnäringens organisationer och företag har genomgått och genomgår stora förändringar för att anpassas till nya villkor. Traditionella turistbyråorganisationer går från att vara en fysisk plats där besökaren kan få service och köpa souvenirer till att bli en komplex och professionell destinationsorganisation. Därför behövs en välutvecklad plattform.

Headlight är i detta arbete en viktig samarbetspartner med sin djupa kompetens och långa erfarenhet inom både turism- och teknikbranschen. För att få kontinuitet och stabilitet i plattformen har Visit Dalarna valt Headlight som sin leverantör för förvaltning och vidareutveckling av den tekniska plattformen, vilket görs i nära samarbete med Visit Dalarna.

Headlights roll består till stor del av att hjälpa kunden i behovsanalyser, kontakter  och samordning med andra teknikleverantörer samt test och utbildning av redaktörer.

Projektet har bedrivits under några år och konsulter från Headlight har funnits med från projektets början, i olika former. Headlight har stått för den tekniska projektledningen och står numer också för förvaltning och vidareutveckling av plattformen.

Om Visit Dalarna

Visit Dalarna är en turistorganisation som består av alla olika destinationer i Dalarna (Sälen, Idre, Siljan, Falun-Borlänge, Vansbro, Gagnef, Södra Dalarna). Visit Dalarna AB äger och driver den gemensamma försäljnings- och bokningsplattformen visitdalarna.se där det ska vara lätt för kunden att boka och planera sin resa i Dalarna

Kort om Visit Dalarna

Verksamhet
Utvecklingsbolaget Visit Dalarna AB äger och driver den gemensamma försäljnings- och bokningsplattformen visitdalarna.se där det ska vara lätt för kunden att boka och planera sin resa i Dalarna

Visit Dalarna AB ägs gemensamt av de regionala turistorganisationerna i Dalarna.

www.visitdalarna.se