Mobila lösningar

Headlight har flerårig erfarenhet och specialistkompetens inom området mobila systemlösningar då detta varit ett fokusområde sedan början av 2000-talet.

Den mobila teknikutvecklingen är idag så stabil att fler och fler företag väljer att låta mobila enheter vara företagets förlängda arm för sin verksamhet oavsett om det handlar om distribution av service-/arbetsorders, e-handel eller något annat.

Idag byggs mobila lösningar företrädesvis i form av appar för smarta telefoner, särskilt om man vill uppnå hög tillgänglighet hos en bredare användargrupp (t.ex. privatkonsumenter). För industri eller annan utsatt miljö kan lösningar behöva baseras på annan hårdvara av mer stryktålig karaktär. Oberoende valet av hårdvara och teknisk plattform levererar vi högkvalitativa lösningar genom våra expertkonsulter inom området.

Även om tekniken för mobila lösningar har exploderat under det senaste decenniet så är det fortfarande vad den används till som är det väsentliga för oss på Headlight. För oss är det därför naturligt att mobila systemstöd integreras med verksamhetens övriga system, oavsett om det är affärssystem som SAP eller andra verksamhetskritiska system. Mobila system är idag ett lika naturligt tillskott i en verksamhets systemkarta som webbapplikationer var för några år sedan.