Processutveckling

Headlight erbjuder omfattande tjänster runt processutveckling i syfte att effektivisera och förbättra verksamheter.

Våra processutvecklare har inte bara verktygen och metoderna för att kartlägga och modellera en verksamhets processer utan även för att realisera processerna i form av automatiserade och effektiva arbetsflöden i vardagen.

Automatiserade arbetsflöden

Automatiserade arbetsflöden sparar tid och pengar och ökar kvaliteten i verksamheten genom att eliminera tveksamheter och förhindra att saker ramlar mellan stolarna. Arbetsflöden synliggörs och blir även mätbara för ytterligare effektivisering enligt devisen ”ständiga förbättringar”.

Några exempel på områden med stor potential för effektivisering är bl.a.

  • Dokumentflöden (remisser och liknande)
  • Incidenter-/Reklamationsärenden
  • HR-relaterade processer (t.ex. effektiv uppstart/avslut av anställning s.k. onboarding/offboarding, rekrytering)
  • Projekthantering (t.ex. initiering/avslut av projekt)
  • Sälj/Marknad (t.ex. onboarding av nya kunder)

Hur gör vi?

Headlights metod för processutveckling baseras på ett pragmatiskt angreppssätt där korta vinster prioriteras samtidigt som varje steg byggs mot en långsiktig vision.

Även om arbetssättet är unikt bygger metoden och verktygen på vedertagna standarder. Realisering av verksamhetsprocesser kan utföras med hjälp av olika tekniska plattformar men företrädesvis i BPM-plattformen K2 som baseras på Microsoft teknik och för vilken Headlight är partner i Sverige.