Webb & intranät

Din webbplats, oavsett om det är en publik webbplats, intranät eller extranät är viktig för dig och därmed är den viktig för oss. Dina kunder, partners och kollegor ställer höga krav på lättillgänglig information och dina e-tjänster, men vet du verkligen exakt vad de är ute efter?

Början

Webblösningar är ett kärt ämne för oss på Headlight. Vi hjälper dig att nå maximal effekt utifrån just dina besökares krav och dina förutsättningar. Hur gör vi detta? Genom en initial effektkartläggning arbetar vi, tillsammans med dig, fram vilka dina målgrupper är och deras behov på information och funktion. Resultatet av detta arbete genomsyrar sedan resten av projektet med att utveckla webbplatsen. Vi arbetar efter företaget InUse metodik för effektkartläggning.

Under resans gång

Headlights konsulter hjälper dig att lyckas med ditt projekt och vi hjälper till och stöttar dig genom hela processen med hjälp av vår mångåriga erfarenhet av att driva dessa typer av projekt inom många olika branscher.

Sedan

När ett projekt är levererat och avslutat, vad händer då? Som vi ser det så är det då det stora arbetet påbörjas. De effekter som analyserats i effektkartläggningen uppnås först när webbplatsen börjar användas och det är först då man ser behovet av ytterligare funktioner eller behov av förändring i befintliga funktioner. Vi känner ansvar för det vi levererar till dig och erbjuder därför dig som kund att ansluta till vårt förvaltningserbjudande där vi kan fortsätta att arbeta tillsammans på ett projekt som har börjat så bra.

Genomförandet

Vi erbjuder ett arbetssätt där vi säkerställer våra leveranser utifrån kundens behov och önskemål. Vårt arbetssätt delas in i tre faser med förstudie, realisering och förvaltning. Allt för att kundens mål ska uppnås utan dröjsmål och hinder.

Förstudie

Förstudien skapas för att identifiera syfte, effekt, målgrupp, behov och lösningar. Här är kundens önskemål och beskrivning det viktiga och fasen avslutas med att en kravspecifikation och en effektkarta upprättas.

Realisering

Realiseringen handlar om att sätta planen i verket genom olika delleveranser och att utföra nödvändiga tester för funktionalitet, leverans, migration, utbildning och lansering. Denna fas avslutas med ett acceptanstest där beställaren godkänner inför överlämnandet.

Förvaltning

Förvaltningen är sedan beroende av att en plan för organisation och kommande förvaltning upprättas och att denna utgår från användaren. Här erbjuds också support och vidareutveckling.